Tin tức môi trường

Tổng quan tài nguyên nước ở Việt Nam
Nếu chỉ xét riêng tổng lượng nước hàng năm của cả nước, có thể lầm tưởng rằng Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước dồi dào. Tuy nhiên, xét theo đặc điểm phân bố lượng nước theo thời gian, không gian cùng với đặc điểm phân bố dân cư, phát triển kinh tế, mức độ khai thác, sử dụng nước có thể thấy rằng TNN của nước ta đang phải chịu rất nhiều sức ép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Để giải quyết đồng bộ các vấn đề tài nguyên nước của Việt Nam, Luật tài nguyên nước năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung toàn diện, trong đó đã thể chế hóa nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp, hiệu quả, quản lý, bảo vệ nguồn nước quốc gia được tốt hơn.
các vấn đề thường gặp về nước
Nước trong veo, không mùi, không vị chưa hẳn đã đảm bảo, bởi rất nhiều chất độc hại, kim loại nặng… bằng cảm quan hay các công cụ không thể nhận biết được. Để biết chính xác nguồn nước có vấn đề gì hay không cần mang nước tới các cơ quan kiểm nghiệm uy tín để kiếm tra, đánh giá.
Ô nhiễm nguồn nước - Thực trạng đáng báo động hiện nay
Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐÌNH VIẾT
Địa chỉ:  Ngõ số 10 Đường Hồ Tông Thốc - Tp. Vinh
Tel: 0904.609.555
Email: sieuthivinh24h@gmail.com
Kết nối FanPage
Copyright ©2016 by UNISU. All right reserved