Tin tức

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Mỗi lĩnh vực, mỗi chuyên ngành đều có những quy chuẩn riêng, và môi trường cũng không ngoại lệ. Bạn cũng đã nghe và được nghe khá nhiều về những tin tức liên quan tới những hệ thống xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt tại Việt Nam như thế nào ? Thông số cho phép đối với nước thải sinh hoạt đã qua xử lý đi ra môi trường như thế nào ? như thế nào ta có thể gọi một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là không đạt quy chuẩn?… Để trả lời cho những vấn đề này bạn có thể xem thêm tài liệu về “quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt” được Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Báo động ô nhiễm nước tại Việt Nam
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước vượt khỏi khả năng kiểm soát do các hoạt động sản xuất, khai thác, kinh doanh, dịch vụ đang đòi hỏi Việt Nam phải khẩn trương xây dựng một khung pháp lý đủ mạnh và hiệu quả để ngăn ngừa ô nhiễm nước. Với nhiều hệ thống xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn, hoặc đã cũ không có khả năng đáp ứng được với yêu cầu xử lý thực tế. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với các tổ chức quốc tế có đánh giá tổng thể tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm nguy cơ và kiểm soát tình trạng ô nhiễm.
Cách phân biệt giữa máy lọc nước thật và máy lọc nước rởm.
Để phân biệt máy lọc nước thật hay máy rởm, ngoài việc tìm mua hàng chính hãng, người tiêu dùng có thể dựa vào một số chi tiết trên máy thông qua mắt thường.
« 1 2 3 4 5 .. »
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐÌNH VIẾT
Địa chỉ:  Ngõ số 10 Đường Hồ Tông Thốc - Tp. Vinh
Tel: 0904.609.555
Email: sieuthivinh24h@gmail.com
Kết nối FanPage
Copyright ©2016 by UNISU. All right reserved